SINCE 1946 源自英国专业、更专注!                                                                                              
产品名称:

1J1023

  • 产 品 特 色
  • 产 品 规 格
  • 技 术 资 料

四线转二线高频转接头

工作频率:20Hz~120MHz
使用机种:WK4100系列、WK6500系列

此接头可直接连接1EVA1905A或其它屏障良好的测试线,达到两公尺以上的较远距离量测。此接头连接其他的测试线或接头时,在最接近待测物的测试点,需使用Wayne Kerr原厂的高频校正元件组作开路、短路及高频校正,以取得该仪器所拥有的基本精确度。

相关案例 / Case 更多>>
Copyright © 2005 - 2022 深圳市稳科电子仪器有限公司
犀牛云提供企业云服务